Sáng ngày 9/10/2019 trường Tiểu học Vân Phúc đã tham gia Hội diễn văn nghệ "Tiếng hát cán bộ quản lý, giáo viên" ngành giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ cụm Vân Phúc. Trường đã được chọn là một trong chín trường được lọt vào vòng trong để tham gia chung khảo cấp huyện.