• nh_truong_b1eb92a7f1
ĐC: Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội