Thực kế hoạch giáo dục ngày 5/5/2022 trường Tiểu học Vân Phúc đã tổ chức cho học sinh đi thăm qua ngoại khóa viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan nơi ở và làm việc của Người tại Hà Nội.. Buổi chiều học sinh được tới khu vui chơi giải trí Thiên đường Bảo Sơn . Buổi thăm quan ngoại khóa đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh