Trường Tiểu học  Vân Phúc tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh - HS Hoàng Ngọc Diệp , Đặng Thị Phương Linh

TH Vân Phúc tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh

 Học sinh : Đặng Thị Phương Linh