Hướng tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3 - Liên đội TH Vân Phúc tổ chức hội thi : Giai điệu tuổi hồng " với hình thức Online . Hội thi đã nhận được sự ủng hộ sôi nổi của GV, HS và Phụ huynh . Xin giới thiệu một số tiết mục của hội thi 

Hướng tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3 - Liên đội TH Vân Phúc tổ chức hội thi : Giai điệu tuổi hồng " với hình thức Online . Hội thi đã nhận được sự ủng hộ sôi nổi của GV, HS và Phụ huynh